Stam

De laatste groep van de Arrowe is de Oomesstam. Leden van de stam zijn 18 jaar en ouder en komen vanuit de Wilde Vaart doorgestroomd.
De jongste leden van de Stam zijn vaak actief als leiding van de jongere speltakken. Wanneer de leden wat ouder worden (25-30 jaar oud), stoppen zij, als zij dat zelf willen, met leidinggeven en worden ze op een andere manier actief binnen de Arrowe-groep.

De Stam heeft haar eigen stamhok in het clubhuis, waar activiteiten worden georganiseerd en er elke vrijdag- en zaterdagavond de mogelijkheid is om een borrel te doen met elkaar.

De leden van de Stam die leidinggeven, gaan mee met de kampen van hun speltak. Naast de kampen van de speltakken, heeft de Stam ook haar eigen weekendkamp. Tijdens dit weekend gaat de Stam naar een groepsaccommodatie in Nederland en vermaken zij zich daar met z’n allen. De Stam heeft als oudste groep het voorrecht om eens per jaar tijdens het Brouwers-Interessekamp (de BIK) zelf bier te gaan brouwen op het clubhuis.

Ieder jaar wordt het nieuwe jaar ingeluid met het Stamdiner. Dit wordt traditiegetrouw georganiseerd door de jongste of nieuwste Stamleden en zij zijn dan ook verantwoordelijk voor het eten en drinken binnen hun zelfbedachte thema. Hier worden ook vaak oud-leden voor uitgenodigd die het na jaren nog altijd leuk vinden om eens per jaar weer een keer terug te komen.

Daarnaast worden door Stamleden van andere scoutinggroepen feesten georganiseerd op hun clubhuizen. Hiervoor worden Stamleden van alle groepen binnen de regio uitgenodigd en zo komen groepen met elkaar in contact.

Historie van de Oomesstam

De Oomes is opgericht door de heer Kwant in 1933, drie jaar na het ontstaan van de Arrowe. De behoefte voor een Stam kwam vanuit de oudste verkenners die na hun zeeverkennertijd nog altijd iets voor de groep wilden betekenen. Indertijd was er nog geen Wilde Vaart-groep zoals we die nu kennen, dus de zeeverkenners verlieten de Arrowe indien zij geen leiding gingen geven. De Oomesstam bestond dus uit enkel leiding.
Vanaf het jaar 2000 werd besloten iedereen die 18 wordt op te nemen binnen de Oomesstam, om een wat meer actieve speltak ervan te maken.