Lid worden?

Scouting Arrowe is een scoutinggroep gericht op Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent. Onze groep staat open voor iedereen waarbij we elke week weer stoere dingen doen die je echt niet thuis had gedaan. Je kunt altijd een keertje komen kijken, na drie keer kan je dan besluiten of scouting ook iets voor jou is!

Voor vragen over het lidmaatschap of een afspraak om te komen kijken kun je contact opnemen via info@arrowe.nl of het contactformulier.

Contributie

Aan de deelname van activiteiten zit een lidmaatschap verbonden. Met dit lidmaatschap ben je lid van Scouting Arrowe en ook van onze landelijke organisatie, Scouting Nederland. Onze groep draait 100% op vrijwilligers.  De kosten van een lidmaatschap zijn zijn bedoeld voor o.a. de aanschaf van spelmateriaal, onderhoud van onze boten en het gebouw, verzekeringen en de financiering van activiteiten. Een klein deel van het lidmaatschap is voor de afdracht aan Scouting Nederland. Scouting Arrowe wil voor iedereen toegankelijk zijn. Wij houden de hoogte van de contributie en het kampgeld dan ook goed in de gaten. 

De contributie bedraagt momenteel per jaar:

SpeltakContributie vóór 1 februariContributie na 1 februari
Bevers €                            180,00  €                        205,00 
Welpen €                            180,00  €                        205,00 
Zeeverkenners €                            230,00  €                        255,00 
Wilde Vaart €                            230,00  €                        255,00 
Stam €                            120,00  €                        145,00 

          Betaalt u vóór 1 februari*, dan krijgt u € 25,- korting op uw contributienota.

          Betaalt u na 1 februari*, dan betaalt u het volledige bedrag.

Dit bedrag is exclusief de kosten van het zomerkamp, weekendkampen, Scoutfit en overige additionele kosten. Hierover wordt u tijdig door de leiding en/of het bestuur geïnformeerd.

Na toezending van de lidmaatschapspas door Scouting Nederland kunt u met uw lidmaatschapsnummer inloggen op www.scouting.nl bij Scouts Online. Hier kunt u te allen tijde uw contactgegevens aanpassen. Via dit systeem kunt u ook het lid  inschrijven voor sommige evenementen. Leden ontvangen Scouting Magazine, het ledenblad van Scouting Nederland. 

Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden beëindigd voor 1 december van het kalenderjaar, door een e-mail te sturen naar penningmeester@arrowe.nl. Bij opzeggingen in een lopend jaar vind geen restitutie plaats   

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Indien het voor u niet mogelijk is de contributie (geheel) te betalen, kunt u zich wenden tot het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Scouting Arrowe is aangesloten bij dit fonds. Dit fonds betaalt voor kinderen de contributie en eventueel de kosten voor een ScoutFit of de kosten van kampen.

Verzekering

Wij verwachten dat ieder lid een geldige ziektekosten en WA-verzekering heeft. Bij het lidmaatschap is elk lid via Scouting Nederland verzekerd via de ongevallenverzekering. Tevens maakt de aansprakelijkheidsverzekering onderdeel uit van het lidmaatschap, deze bestaat uit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bij Scouting Nederland aangesloten groepen en een particuliere aansprakelijkheidsverzekering met secundaire dekking voor leden. Onze leiding is gecertificeerd via de Scouting Academy, zij hebben hiervoor een training gevolgd bij Scouting Nederland. 

Risico’s

Hoewel de Scouting alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij haar activiteiten, wordt aansprakelijkheid van de Scouting en/of haar bestuurders uitgesloten tot het bedrag dat, indien van toepassing, de verzekeraar van de Scouting uitkeert.