Leiding en Bestuur

Het doel van Scouting Arrowe is uiteraard om elke zaterdag alle kinderen binnen onze groep te vermaken. Om dit te kunnen doen, is er natuurlijk leiding nodig. Elke speltak heeft zijn eigen leidingteam, dat bestaat uit ongeveer vier personen en elke zaterdag op vrijwillige basis zich inzet met de volle 100%.

Leiding

De leidingteams zijn gevormd uit leden die vaak al jaren lid zijn van de groep, goed bevriend zijn en die na hun Wilde Vaart-tijd nog meer willen betekenen voor de kinderen en de groep. Tijdens de Wilde Vaart-tijd gaan de oudste kinderen van 17 jaar oud al een kijkje nemen als stage-leiding bij de Bevers en de Welpen om ervaring op te doen voor wanneer zij naar de Stam gaan. Als het hen goed bevalt, dan kunnen zij het volgende jaar zelf leiding geven aan de jongste speltakken. De leiding met meer ervaring kan eventueel later doorschuiven naar de Zeeverkenners of de Wilde Vaart.

Op dit moment zien de leidingteams er als volgt uit:

Bevers

 • Huub Bromelow (teamleider)
 • Job van der Heijden
 • Maurits van Veen
 • Roos Perquin
 • Max Dahmen
 • Zino Roeten
 • Mas Mouris 

info.bevers@arrowe.nl

Welpen

 • Arno Bindt (teamleider)
 • Iris Schevers
 • Maxime Zwanikken
 • Mees Keetelaar
 • Wies Zuidweg
 • Abel van Capel

info.welpen@arrowe.nl

Zeeverkenners

 • Tijs van Sleeuwen (teamleider)
 • Thijmen Pruymboom

 

info.zeeverkenners@arrowe.nl


Wilde Vaart

 • Jeroen Veen (teamleider)
 • Melle Mouissie
 • Mathijs Arends
 • Noah Verhoef

info.wildevaart@arrowe.nl

 

Elk lid van de leidingteams heeft een uitvoerig traject doorlopen met trainingen die worden georganiseerd door Scouting Nederland en de Scouting Academy. Met deze trainingen word je als leiding wegwijs gemaakt in het oudercontact, in calamiteitensituaties, in het opzetten van uitdagende spellen en nog veel meer. Met het afronden deze trainingen zijn de leden officieel gekwalificeerd leiding onder de vlag van Scouting Nederland.
Het doorlopen van de trainingen en de stageperiodes wordt door onze eigen praktijkbegeleider begeleid en afgetekend. De nieuwe leiding moet daarnaast in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en daarna mogen zij echt zelf met hun team aan de slag!

Bestuur

Scouting Arrowe heeft als vereniging een bestuur. Dit bestuur vergadert samen met de leidingteams in de Groepsraad. In de Groepsraad worden alle zaken besproken die met het primaire doel van de groep te maken hebben. Bovendien is het bestuur het aanspreekpunt voor ouders en het stichtingsbestuur, maar letten ook op het groepsbeleid (zoals VOG’s en de hoogte van de contributies), het opleiden van nieuwe leiding via de Scouting Academy en het coördineren van groepsactiviteiten. Momenteel bestaat het verenigingsbestuur uit de volgende leden: 

 • Voorzitter: Marjolein ’t Hart
 • Secretaris: Daan Kramer
 • Penningmeester: Ruben Kramer
 • Groepsbegeleider: Leon van Grondelle
 • Praktijkbegeleider: Sabeth Savalle

Het stichtingsbestuur beheert het clubhuis en het bos van Scouting Arrowe. Zij zijn naast het  onderhoud van het gebouw, de boten en terrein ook verantwoordelijk voor de verhuur, de verzekeringen/financiën alsmede het contact met externe partijen zoals de gemeente, andere groepen en het Regiobestuur. Momenteel bestaat het stichtingsbestuur uit de volgende leden: 

 • Voorzitter: Pieter Spaans
 • Secretaris: Ria Hunneman
 • Penningmeester: Jasper ‘t Hart

Al onze bestuursleden zetten zich geheel vrijwillig in en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Als er sprake is van een calamiteiten situatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, schieten onze bestuursleden te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het landelijk opvangteam is bereikbaar op 033 – 496 09 11.

Hiernaast hanteren wij voor al onze vrijwilligers de gehele gedragscode van Scouting Nederland. De meest actuele gedragscode kunt u hier terugvinden.