Bestuur

Om er voor te zorgen dat de leiding zich niet hoeft bezig te houden met zaken naast het primaire doel van scouting en om tevens de verantwoordelijkheid van de leiding goed te regelen, wordt er voor iedere scoutinggroep in Nederland een stichting opgericht. De stichting van de Arrowegroep heet officieel Stichting Scouting Arrowe Groepen. Vanuit de stichting wordt / worden onder andere:

  • het financiële beleid van de Arrowegroep uitgestippeld
  • de financiën beheerd.
  • de verzekeringen voor leiding en bezittingen van de groep afgesloten.
  • het clubhuis beheerd.
  • het onderhoud aan het clubhuis uitgevoerd.
  • de verhuur van het clubhuis (vooral 's zomers) bewerkstelligd.

Net als de leiding en het verenigingsbestuur zetten ook alle stichtingsbestuursleden zich geheel vrijwillig in voor de Arrowegroep.

Stichting Scouting Arrowe Groepen

Deze stichting beheert al het materiaal (boten, clubhuis) van Arrowe evenals de financiën. De vereniging draagt de door haar te innen contributie integraal af aan de Stichting.

De volgende personen zitten in het stichtingbestuur (november 2015):

Functie Lid
Voorzitter Michiel Schimmel
Penningmeester Team Finance
Secretaris Justin van Steijn
Hoofd gebouwbeheer Eric Groenhart
Algemeen lid Adjan van Sleeuwen

 

Vereniging Scouting Arrowe-Groepen

Dit is de uitvoerende tak van Arrowe. Al onze leden zijn lid van de vereniging. Volgens de statuten zijn er vier verplichte leden van het verenigingsbestuur, namelijk: de voorzitter, secretaris, penningmeester en groepsbegeleider. De voorzitter en de groepsbegeleider mogen geen speltakleiding zijn.

De volgende personen zitten in het verenigingsbestuur (november 2015):

Functie Lid
Voorzitter Leon van Grondelle
Penningmeester Team Finance
Secretaris Vacant
Groepsbegeleider Hans van der Net
Groepsbegeleider Ferry Putman
PraktijkbegeleiderSabeth Savalle
Teamleider Bevers Laura Schoots
Teamleider Welpen Noah Verhoeff
Teamleider Zeeverkenners Lucas Hoeffnagel
Teamleider Wilde Vaart Jasper 't Hart