Welpen

De Arrowegroep heeft tegenwoordig één welpenhorde. In het jaar dat een kind 8 jaar wordt kan hij/zij bij de welpen terecht. Bevers (een speltak met kinderen van tussen de 5 en 8 jaar) stromen automatisch door. De leeftijd van de welpen is van 8 tot en met 12 jaar.

De welpenhorde gebruikt als rode draad in de activiteiten het jungleboek, de leiding heeft draagt dan ook namen als Mogli, Ka, Baloe, Chil, Bageera en Akela. Verder op meer info over het programma.

Wat gebeurt er allemaal tussen zaterdag 12.30 en 15.00 uur Aan de hand van de volgende onderwerpen wordt geprobeerd hier een antwoord op te geven.

 1. Doorstromen of nieuw?
 2. De installatie
 3. Opkomst tijden en (zomer)kamp
 4. Programma
 5. Agenda
 6. Overige informatie

Mochten er dingen onduidelijk zijn of mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Via: info.welpen@arrowe.nl

1 Doorstromen of nieuw?

Onze Welpenhorde bestaat uit Bevers die doorgestroomd zijn van onze beverhorde en uit kinderen die van buiten gekomen zijn. De bevers die te oud zijn voor hun groep kunnen altijd doorstromen naar de Welpen. Als er naast de kinderen die van binnen de groep komen nog ruimte is kunnen ook kinderen van buiten af lid worden.

Bij onze welpenhorde kunnen ook altijd kinderen een keertje komen kijken. Als er bijvoorbeeld loges zijn kunnen die natuurlijk ook een opkomst meedraaien! Als kinderen het echt leuk vinden kunnen zij lid worden van onze groep, natuurlijk is het zo dat een kind niet na 1x kan bepalen of hij/zij scouting leuk vind. Daarom mag een nieuw kind altijd een paar keer komen om te bepalen of hij/zij het leuk vind.

2 De installatie

Wanneer nieuwe kinderen (ook bevers) een aantal keer een opkomst hebben meegedraaid (+/- 4) dan wordt er door de leiding gekeken of die kinderen geïnstalleerd zouden kunnen worden. Bij het vaststellen van de installatie datum houden we rekening met andere kinderen die ook nieuw zijn zodat we meerdere kinderen tegelijk kunnen installeren. Meestal zijn er 2 installaties per jaar, in de winter en in de zomer.

Voordat een kind geïnstalleerd wordt hebben 2 mensen van het leidingteam een gesprek met de ouders/verzorgers. In het gesprek willen wij als leiding door de ouders geïnformeerd worden over de aanstaande welp. Al die dingen waarvan u als ouders/verzorgers denkt dat het belangrijk zou kunnen zijn horen wij dan graag van u. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan problemen op school, medicijngebruik, pesten etc

Als het kind geïnstalleerd wordt moeten er door de ouders een aantal dingen aangeschaft worden. Bij een welpenopkomst wordt normaliter een uniform gedragen. Dit uniform bestaat uit een donkere stevige broek (spijkerbroek), een welpenblouse en een Arrowe-das. Voor de installatie moeten de volgende dingen bij de Scoutshop gekocht worden:

Een groene welpen blouse. Naast deze kleding hoeft er niets aangeschaft te worden. De benodigde groepsdas wordt door de groep aangeschaft.

De dag dat het kind geïnstalleerd wordt komt deze een half uur eerder bij op het clubhuis dan normaal. In dat half uurtje worden een aantal dingen uitgelegd over de installatie en worden de welpen wet en belofte geoefend. De installatie vindt plaats direct na het begin van de opkomst. De ouders/verzorgers zijn hierbij natuurlijk van harte welkom.

3 Opkomst tijden en (zomer)kamp.

Even alle belangrijke tijden (data) op een rijtje:

 1. De opkomsten : Elke zaterdag middag van 12.30 uur tot 15.00 uur. Het is niet de bedoeling dat een kind al om 12.00 uur al aanwezig is of om 15.30 uur pas naar huis gaat, houd hier rekening mee!
 2. Kamp (weekend) : In principe van zaterdag middag tot zondag middag. Hierover krijgt u altijd ruim van tevoren informatie.
 3. Zomerkamp : De eerste of laaste week van de school vakantie (basisschool).

4 Programma

De gewone zaterdag opkomsten worden door de leiding voorbereid. De activiteiten die tijdens een opkomst plaatsvinden passen binnen het scouting-spel zoals dat uitgedragen wordt door scouting Nederland. Het Jungle boek wordt hierbij als leidraad gebruikt. De laatste jaren heeft de leiding er voor gekozen om ook andere thema’s te gebruiken om het zo voor de kinderen uitdagend en spannend te houden. Een thema duurt ongeveer 3 á 4 weken. Enkele voorbeelden zijn:

 • Er op uit in de natuur
 • Help 112
 • Robinson Crusoe
 • EHBO
 • De Olympische Welpen Spelen
 • Muziek
 • Oud Hollandse Spelletjes

De opkomsten worden zo opgezet dat ze, behalve leuk voor de kinderen ook een educatief karakter hebben. Hiermee bedoelen wij dat het kind op een speelse wijze zich in een groep leert te handhaven, en allerlei spelletjes/activiteiten doet die het niet bij andere clubs of verenigingen kan doen. Soms kan dit problemen geven. Het is dan ook van het allergrootste belang dat als u merkt dat uw zoon of dochter het niet meer naar de zin heeft bij de groep u ons dit laat weten. Wellicht zijn wij dan in staat actie ondernemen zodat de eventuele ontstane problemen opgelost kunnen worden.

5 Agenda

 1. Start nieuwe jaar na de zomervakantie.
 2. Eind december wordt er een boerenkool (kerst) maaltijd georganiseerd.
 3. In het voorjaar heeft onze welpenhorde haar traditionele weekendkamp. Ook het Gids en Helper weekend (voor de oudere welpen) vindt in deze periode plaats
 4. Het zomerkamp vind plaats in de eerste of laaste week van de school vakantie (basisschool).

Naast deze vaststaande activiteiten zijn er af en toe opkomsten die op een afwijkende tijd/dag/plaats georganiseerd worden. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een thema afsluitende avondopkomst, een welpendisco of een door Scouting Nederland centraal georganiseerde activiteit.

6 Overige informatie

Afmelden

Het is voor ons als leiding van de welpenhorde erg belangrijk dat we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen bij een opkomst. We stellen het dan ook zeer op prijs dat er afgebeld wordt als er iemand een keertje niet kan komen!

De telefoon nummers van het leidingteam zijn te vinden in de agenda van de speltak.

Hulp

Als leiding zijn wij regelmatig afhankelijk van helpende ouders. Het komt soms voor dat wij een programma hebben op een andere locatie dan ons eigen clubhuis. We stellen dan zeer op prijs als u ons bijvoorbeeld bij het vervoer van de kinderen een keertje zoud kunnen helpen.

Vrijwilligers

De hele Arrowe groep draait op vrijwilligers. De leiding wordt voor haar inspanningen dus niet betaald. Het voorbereiden van de opkomsten en kampen kost ons veel tijd. Het is dan ook noodzakelijk dat ouders zich actief bezig houden met het bestuur van de groep en onderhoud van clubhuis en materiaal. Het zou daarom fijn zijn als u bereid bent af en toe de handen uit de mouwen te steken om ons te helpen bij activiteiten. U ontvangt hier te zijner tijd info over!

Scoutshop

De scoutshop waar de spullen (voor o.a. de installatie) gekocht kunnen worden is beperkt geopend. Kijk voordat u naar de scoutshop in Hilversum gaat eerst even in het telefoonboek of deze geopend is, dat bespaard u een hoop tijd! Tegenwoordig kunt u ook via www.scoutshop.nl de spullen bestellen.

Groepbegeleider

Wanneer er problemen mochten zijn die u liever met iemand anders bespreekt dan met de leiding van de speltak dan kunt u de groepsbegeleider(ster) bellen. Het telefoonnummer van de groepsbegeleider(ster) kunt u via de leiding krijgen.

 

Wij hopen u dat we u door middel van deze informatie, voldoende hebben kunnen informeren over wat wij doen. Wanneer u nadere uitleg wilt, of nog vragen hebt dan kunt u die altijd aan ons stellen. Voor of na de opkomst is daarvoor altijd wel een gelegenheid te vinden. In dringende gevallen kunt u ons natuurlijk ook telefonisch of per e-mail bereiken.

Namens het welpen team
Nico Gude teamleider