Leiding

Leiding

Het belangrijkste doel van de Arrowegroep is het verwezenlijken van het scoutingdoel, wat neerkomt op het bijna iedere zaterdag aanbieden van het 'scoutingspel' aan ongeveer 80 kinderen van 5 tot en met 17 jaar. Om het scoutingspel aan te kunnen bieden, is er leiding nodig, die de leden leiden of begeleiden. Elke speltak wordt (bege)leid door circa 4 personen: het leidingteam. De eindverantwoordelijke binnen ieder leidingteam is de teamleider.

Wist u dat alle leiding zich geheel vrijwillig inzet voor scouting?

Alle leidinggevenden tezamen vormen de Groepsraad: het bestuur van de Arrowegroep. In de Groepsraad worden allerhande zaken besproken die met het primaire doel van de groep te maken hebben. Het bestuur van de groep wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en een groepsbegeleider, die uit de Groepsraad worden benoemd. Op dit moment (november 2015) zien de leidingteams er als volgt uit:

 

Bevers

Welpen

Zeeverkenners

Wilde Vaart

  • Lucas Hoeffnagel (teamleider)
  • Jeroen Veen
  • Ruben Kramer
  • Maaike Mouissie
  • Jasper 't Hart (teamleider)
  • Pieter Spaans

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het landelijk opvangteam is bereikbaar op 033 - 496 09 11.

Hiernaast hanteren wij voor al onze vrijwilligers de gehele gedragscode van Scouting Nederland. De meest actuele gedragscode kunt u hier terugvinden.