Byrd, 1230

Wie was Richard Evelyn Byrd?

In November 1929 werd de Amerikaanse ontdekkingsreiziger en marine-officier Byrd die in 1926 als eerste over de Noordpool vloog, ook de eerste die per vliegtuig de Zuidpool bereikte. Hierbij moest hij vrijwel zijn hele noodvoorraad uit het raam gooien om voldoende hoogte te houden. Hij cirkelde tweemaal over de Pool en wierp daarbij de Amerikaanse en de Engelse vlag af, dit laatste ter ere van Scott. Latere expedities brachten, voor politieke en militaire doeleinden, grote delen van Antarctica in kaart. De laatste expeditie van Byrd omvatte niet minder dan dertien schepen, waaronder enkele vliegdekmoederschepen. Er namen maar liefst 4000 man deel aan de grootste Arctische expeditie ooit.

De boten:

Byrd I

Dit was een houten schouw, identiek aan Nansen en Tasman. Afgekeurd in 1947, verkocht aan een Zeeverkenner: Kees Schade.

Byrd II

Eerste stalen lelieschouw nr. 28, gekocht in 1951, werd in 1969 van een nieuw katoenen tuig voorzien. In 1985 voorzien van een nieuwe bodem en in 1986 van het bruine dacron tuig van de toen verkochte schouw Scott . In 1988 verkocht aan Stamadviseur Jan van der Drift welke het schip heeft teruggebracht in de nieuwstaat waarin het nu verkeert. De Byrd vaart nog geregeld op Loosdrecht en vertegenwoordigt, in de originele Arrowe-kleuren geschilderd, de groep in regionale en nationale wedstrijden waar hij als één van de laatste volledig complete schouwen de show steelt.

Byrd III

Vijfde stalen Lelievlet nr. 1230 gekocht in de winter van 1988 op 1989 als opvolger van de schouw "Byrd II" waardoor een uniforme vloot van vijf vletten is ontstaan